Podstawy statystyki medycznej

studia II st, rok I / sem I

Celem kursu jest przybliżenie studentom analityki medycznej niezbędnego dziś narzędzia badawczego jakim w naukach biologiczno-medycznych jest analiza statystyczna. Studenci posiądą umiejętność wyciągania trafnych, maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy do dyspozycji jest wiele danych, a każda z nich jest trochę inna od pozostałych i może sugerować coś innego. Przedstaiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom magisterskim.

 

Aktualności

Terminy kolokwiów zaliczeniowych:

  Data Lokalizacja
I termin

Gr. 41E: 12.12.2023 (g. 13:00)

Gr. 41D: 09.01.2024 (g. 10:00) 

Pracownia 905

ul. Ostrogórska 30

II termin 31.01.2024 (g. 10:00)

Pracownia 905

ul. Ostrogórska 30

III termin 16.02.2024 (g. 9:00)

Pracownia 905

ul. Ostrogórska 30

 

Studenci przystępujący do kolokwium winni posiadać ważną legitymację studencką, kalkulator i przybory piśmiennicze. 

Terminy zajęć

Ćwiczenia odbywają się w poniedziałki:

16 X, 23 X, 30X,

6 XI, 13 XI, 20 XI, 27 XI,

4 XII, 11 XII, 18 XII,

w godz. 11:30 - 13:45 w pracowniach Zakładu Statystyki Medycznej (900 i 905) mieszczących się w budynku przy ul. Ostrogórskiej 30.


 

Terminy konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ

  

Dokumenty dotyczące przedmiou

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia

Karta przedmiotu