Statystyka medyczna

studia II st, rok II / sem III

Celem kursu jest przybliżenie studentom Biotechnologii Medycznej niezbędnego dziś narzędzia badawczego jakim w naukach biologiczno-medycznych jest analiza statystyczna. Studenci posiądą umiejętność wyciągania trafnych, maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy do dyspozycji jest wiele danych, a każda z nich jest trochę inna od pozostałych i może sugerować coś innego. Przedstaiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom magisterskim.

 

Aktualności

Wgląd do prac zaliczeniowych z I terminu możliwy będzie we wtorek, 6 lutego w godz. 10:00 - 11:00.

(ul Ostrogórska 30, p. 902)

 

Terminy kolokwiów zaliczeniowych:

  Data Lokalizacja
I termin

30.01.2024 (g. 8:30)

Pracownia 2.3

ul. Jagiellońska 4

II termin 14.02.2024 (g. 10:00)

Pracownia 905

ul. Ostrogórska 30

III termin 26.02.2024 (g. 10:00)

Pracownia 905

ul. Ostrogórska 30

 

Studenci przystępujący do kolokwium winni posiadać ważną legitymację studencką, kalkulator i przybory piśmiennicze. 

 

Terminy zajęć

Wykłady i ćwiczenia odbywają się we wtorki:
3 X, 10 X, 17 X, 24 X, 
7 XI, 14 XI, 21 XI, 28 XI,
5 XII, 12 XII, 19 XII,
9 I, 16 I, 23 I, 30I, 
w godz. 8:30 - 10:45 w pracowni 2.3 mieszczącej się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4.

 

Terminy konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ

 

Dokumenty dotyczące przedmiotu

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia 

Karta przedmiotu