Biostatystyka

studia II st, rok II / sem III

Celem kursu jest przybliżenie studentom Biotechnologii Medycznej niezbędnego dziś narzędzia badawczego jakim w naukach biologiczno-medycznych jest analiza statystyczna. Studenci posiądą umiejętność wyciągania trafnych, maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy do dyspozycji jest wiele danych, a każda z nich jest trochę inna od pozostałych i może sugerować coś innego. Przedstaiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom magisterskim.

 

Aktualności

Terminy kolokwiów zaliczeniowych:

  Data Lokalizacja
I termin

21.12.2023 (g. 9:30)

Pracownia 905

ul. Ostrogórska 30

II termin 22.01.2024 (g. 9:00)

Pracownia 905

ul. Ostrogórska 30

III termin 01.02.2024 (g. 9:00)

Pracownia 905

ul. Ostrogórska 30

 

Studenci przystępujący do kolokwium winni posiadać ważną legitymację studencką, kalkulator i przybory piśmiennicze. 

 

Terminy zajęć

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w czwartki:
5 X, 12 X, 19 X, 26 X, 
9 XI, 16 XI, 23 XI, 30 XI,
7 XII, 14 XII, 
w godz. 8:00 - 10:15 w pracowni 905 mieszczącej się w budynku przy ul. Ostrogórskiej 30.

 

Terminy konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ

 

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia 

Karta przedmiotu