dr hab. n. farm. Elżbieta Chełmecka

Kierownik Zakładu

p. 903     tel. 032 364 13 81     mail: echelmecka(at)sum.edu.pl


 

Absolwentka kierunku chemia (specjalność chemia teoretyczna) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2000-2001 ukończyła Podyplomowe studia z informatyki  na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2006 uzyskała stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki molekularnej (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach), a w roku 2019 stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Zainteresowania naukowe dotyczą modelowania molekularnego oraz zastosowania metod obliczeniowych do przewidywania własności molekularnych oraz porównania otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi. Badania koncentrują się na przewidywaniu struktury geometrycznej oraz wybranych parametrów spektroskopowych (NMR, IR, Raman) molekuł modelowych. W ramach pracy doktorskiej zajmowała się właściwościami fosforylowanych i estryfikowanych  cukrów prostych. Ostatnio badania skupiają się na jednościennych nanorurkach węglowych typu zig-zag, armchair i chiralnych, zwłaszcza na zagadnieniu zmiany charakteru nanonurek pod wpływem funkcjonalizacji za pomocą grup hydroksylowych i karboksylowych. Obliczenia teoretyczne są wykonywane na komputerach Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego oraz w Krakowie (AGH Cyfronet). Wyniki prac prezentowane były wielokrotnie na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

 

Dorobek naukowy obejmuje 90 prac, w tym 48 pełnotekstowych publikacji naukowych. Łączny wskaźnik Impact Factor wynosi 161.190, a suma punktów MEiN 3002.