Technologie informacyjne z el. statystyki

rok I / sem I

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania i zabezpieczania informacji), tworzeniem baz danych w podstawowym zakresie oraz korzystaniem z Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz prezentacji wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom magisterskim.

 

Aktualności

Wgląd do prac z II terminu zaliczeniowego możliwy będzie we wtorek, 13 lutego br. w godz. 9:30 - 10:30.
(ul. Ostrogórska 30, p. 902)

 

Terminy kolokwiów zaliczeniowych:

  Data Lokalizacja
I termin

Ocena w oparciu o oceny cząstkowe

 
II termin 08.02.2024 (g. 10:00)

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

III termin 16.02.2024 (g. 10:00)

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

 

Studenci przystępujący do kolokwium winni posiadać ważną legitymację studencką, kalkulator i przybory piśmiennicze. 

 

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w pracowni komputerowej nr 2.3 mieszczącej się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 wg harmonogramu:

  17LM  15LM, 16LM, 18L
Blok 1 7 XI 9 XI
Blok 2 14 XI 16 XI
Blok 3 21 XI 23 XI
Blok 4 28 XI 30 XI
Blok 5 5 XII 7 XII
Blok 6 12 XII 14 XII
Blok 7 19 XII 21 XII
Blok 8  9 I 11 I
Blok 9 16 I 18 I
Blok 10 23 I 25 I

 

 

Terminy konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ

  

Dokumenty dotyczące przedmiou

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia

Karta przedmiotu