Technologia informacyjna

rok I / sem I

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania i zabezpieczania informacji), tworzeniem baz danych w podstawowym zakresie oraz korzystaniem z Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz prezentacji wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom magisterskim.

 

Aktualności

Wgląd do prac zaliczeniowych z I poprawy kolokwium zaliczeniowego możliwy będzie w piątek, 9 lutego br., w godz. 9:00 - 10:00.
(p. 902, ul. Ostrogórska 30) 

 

 Terminy kolokwiów zaliczeniowych:

  Data Lokalizacja
I termin

Gr. 12AB, 14AB: 25.01.2024

Gr. 11AB, 13AB: 26.01.2024

(zgodnie z planem zajęć)

 Pracownia 0.36

ul. Jedności 8

II termin 05.02.2024 (g. 10:00)

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

III termin 27.02.2024 (g. 10:00)

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

 

Studenci przystępujący do kolokwium winni posiadać ważną legitymację studencką, kalkulator i przybory piśmiennicze. 

 

Terminy zajęć

 Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w pracowni 0.36 mieszczącej się w budynku przy ul. Jedności 8 wg harmonogramu 

 

  12AB, 14AB 11AB, 13AB
Blok 1 7 XII 8 XII
Blok 2 14 XII 15 XII
Blok 3 11 I 12 I
Blok 4 18 I 19 I
Blok 5 25 I 26 I

 

Terminy konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ

  

Dokumenty dotyczące przedmiotu

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia

Karta przedmiotu