Statystyka medyczna

rok V / sem IX

Celem kursu jest przybliżenie studentom analityki medycznej niezbędnego dziś narzędzia badawczego jakim w naukach biologiczno-medycznych jest analiza statystyczna. Studenci posiądą umiejętność wyciągania trafnych, maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy do dyspozycji jest wiele danych, a każda z nich jest trochę inna od pozostałych i może sugerować coś innego. Przedstaiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom magisterskim.

 

Aktualności

 

Terminy kolokwiów zaliczeniowych:

  Data Lokalizacja
I termin

Gr. 55L, 56L: 19.12.2023 (g. 8:30)

Gr. 55M, 56M: 19.12.2023 (g. 9:15) 

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

II termin 16.01.2024 (g. 9:00)

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

III termin 25.01.2024 (g. 9:00)

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

 

Studenci przystępujący do kolokwium winni posiadać ważną legitymację studencką, kalkulator i przybory piśmiennicze. 

 

Terminy zajęć

Wykłady odbywają się w wtorki, w godz. 18:15 - 20:30 w dniach: 3 X, 10 X, 17 X, 24 X i 31 X w sali 2.22 mieszczącej się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4.

Ćwiczenia odbywają się we wtorki w pracowni 905 mieszczącej się w budynku przy ul. Ostrogórskiej 30 wg harmonogramu:

  55L, 56L 55M, 56M
Blok 1 10 X 17 X
Blok 2 24 X 31 X
Blok 3 7 XI 14 XI
Blok 4 21 XI 28 XI
Blok 5 5 XII 12 XII


 

Terminy konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ

  

Dokumenty dotyczące przedmiou

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia

Karta przedmiotu