Literatura

Literatura obowiązkowa
  1. Stanisz A. Biostatystyka. Wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
  2. Lemańczyk A. Statystyka w pigułce. Wyd. I, UM Poznań, Poznań 2008.
  3. Lemańczyk A. Zbiór zadań ze statystyki medycznej. Wyd. I, UM Poznań, Poznań 2008.
  4. Baranowska A. Elementy statystyki dla studentów uczelni medycznych, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław 2021

Literatura uzupełniająca
  1. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny – TOM I-III. Wyd. I, StatSoft, Kraków 2006.
  2. Watała C. Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych. Wyd. II, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2012.
  3. Kot SM, Jakubowski J, Sokołowski A. Statystyka. Wyd. II, Difin S.A., Warszawa 2011.
  4. Machin D, Campbell MJ, Walters SJ. Medical Statistics. A Textbook for the Health Sciences. 4th edition. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, West Sussex, England 207.