Technologia informacyjna

studia I st, rok I / sem I

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania i zabezpieczania informacji), tworzeniem baz danych w podstawowym zakresie oraz korzystaniem z Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz prezentacji wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom magisterskim.

 

Aktualności

Terminy kolokwiów zaliczeniowych:

  Data Lokalizacja
I termin Ocena w oparciu o oceny cząstkowe

 

II termin 07.02.2024 (g. 10:00)

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

III termin 14.02.2024 (g. 10:00)

Pracownie 900 i 905

ul. Ostrogórska 30

 

Studenci przystępujący do kolokwium winni posiadać ważną legitymację studencką, kalkulator i przybory piśmiennicze. 

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w środy w pracowni 2.3 mieszczącej się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4.

Zajęcia odróbkowe:

 

Terminy konsultacji

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ

 

Dokumenty dotyczące przedmiotu

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia 

Karta przedmiotu