Działalność dydaktyczna

Zakład realizuje zajęcia dydaktyczne na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
z następujących przedmiotów:

 

 • Kierunek: Analityka medyczna
 1. Statystyka z elementami matematyki - jednolite studia magisterskie - I rok
 2. Technologie informacyjne - jednolite studia magisterskie - I rok
 3. Statystyka medyczna - jednolite studia magisterskie - V rok
 4. Metodologia badań naukowych - jednolite studia magisterskie - V rok

 

 • Kierunek: Biotechnologia medyczna
 1. Technologia informacyjna - studia I stopnia - II rok
 2. Statystyka medyczna - studia II stopnia - II rok
 3. Metodologia badań naukowych - studia II stopnia - II rok

 

 • Kierunek: Kosmetologia
 1. Technologia informacyjna - studia I stopnia - I rok
 2. Biostatystyka - studia II stopnia - II rok
 3. Metodologia badań naukowych - studia II stopnia - II rok

 

 • Kierunek: Farmacja
 1. Technologia informacyjna - jednolite studia magisterskie - I rok  
 2. Statystykajednolite studia magisterskie - I rok
 3. Metodologia badań naukowych - jednolite studia magisterskie - V rok

 

 • Szkoła doktorska
 1. (Bio)statystyka - I rok