Technologia informacyjna

studia I st, rok II / sem IV

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania i zabezpieczania informacji), tworzeniem baz danych w podstawowym zakresie oraz korzystaniem z Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz prezentacji wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom licencjackim i magisterskim.

 

Aktualności

Zaliczenie z Technologii informacyjnej w pierwszym termini opiera się na ocenach uzyskanych z kolokwiów cząstkowych. 

Teminy popraw: I - 19 VI (godz. 1:00 - 12:30); II - 13 IX (godz. 11:00 - 12:30)

Terminy zajęć 

Ćwiczenia odbywają się w pracowni nr 2.3 mieszczącej się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 w godzinach: 13:30 - 15:45 w dniach:

29 II, 7 III, 14 III, 21 III, 28 III, 4 IV,  11 IV, 18 IV, 25 IV, 9 V.

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ
 

 

Dokumenty dotyczące przedmiotu 

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia

Karta przedmiotu