Statystyka

rok I / sem II

Celem kursu jest przybliżenie studentom farmacji niezbędnego dziś narzędzia badawczego jakim w naukach biologiczno-medycznych jest analiza statystyczna. Przekazane zostaną umiejętności wyciągania trafnych, maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy do dyspozycji jest wiele danych, a każda z nich jest trochę inna od pozostałych i może sugerować coś innego. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom magisterskim.

 

Aktualności

 

Uwaga Studenci przystępujący do poprawy kolokwium zaliczeniowego

Na prośbę starosty roku nastąpiła zmiana terminu I poprawy kolokwium zaliczeniowego. 
Poprawa odbędzie się 26 VI w godz. 10:00 - 11:30.

 

Kolokwium zaliczeniowe ze Statystyki odbędzie się 13 VI w godz. 14:30 - 16:00

Teminy popraw: I - 27 VI (godz. 9:00 - 10:30); II - 4 IX (godz. 12:30 - 14:00)

 

Terminy zajęć

Wykłady odbywają się w auli w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 w godzinach: 14:30 - 16:00 w następujących terminach: 29 II, 7 III, 14 III, 21 III i 28 III.

Ćwiczenia odbywają się w pracowniach nr 900 i 905 mieszczących się w budynku przy ul. Ostrogórskiej 30, w godzinach podanych w harmonogramie studiów. 

Terminy realizacji bloków ćwiczeniowych:

 

 

Grupy

  11AB, 12 AB, 13 AB  

  Grupa  

14A

  Blok 1   

gr. 11 AB  7 III   g. 11:45 - 14:00 (3h) 

gr. 12 AB  7 III   g. 16:30 - 18:45 (3h)

gr. 13 AB  8 III   g. 9:15 - 11:30 (3h)

 5 IV
  Blok 2 4 IV 12 IV
  Blok 3 11 IV 19 IV
  Blok 4 18 IV 26 IV
  Blok 5 25 IV 10 V
  Blok 6 9 V 17 V
  Blok 7 16 V 24 V
  Blok 8 ---  9 VI   g. 9:30 - 10:15  (1h)  

Sekcje "A" - s. 900
Sekcje "B" - s. 905

Na ćwiczeniach obowiązuje przygotowanie teoretyczne w zakresie materiału realizowanego na wykładach. Każdy student powinien posiadać kalkulator.   

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników Zakładu dostępne są TUTAJ

 

Dokumenty dotyczące  przedmiotu

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia

Karta przedmiotu