II rok KUS

Przemiot koordynowany przez Zakład Statystyki Medycznej. Zajęcia dydaktyczne ralizowane przez następujące jednostki Wydziału Nauk Farmaceutycznych:

 

 

Dokumenty dotyczące przedmiotu

Regulamin dydaktyczny i warunki uzyskania zaliczenia