Działalność naukowa

Działalność Zakładu obejmuje następujące kierunki badawcze:

- zagadnienia związane z tworzeniem, badaniem i doskonaleniem modeli statystycznych,

- problematykę tworzenia narzędzi rozwiązujących pewne zagadnienia pomocnicze, użyteczne przy zaawansowanych badaniach zależności między danymi,

- aplikację klasycznych i nieklasycznych metod statystycznych oraz sztucznej inteligencji w przetwarzaniu i analizie danych biomedycznych,

- zastosowania nowoczesnych metod obliczeniowych w identyfikacji własności fizyko-chemicznych molekuł aktywnych biologicznie oraz w nanotechnologii,

- komputerowe modelowanie właściwości impedancyjnych materiałów organicznych i nieorganicznych.

 

 

 


 

Aktualny dorobek zakładu obejmuje:

320 prac, w tym:

  • 143 prac z punktacją IF o łącznej wartości: 334,160
  • 143 prac z punktacją MNiSW o łącznej wartości: 4709,0

 

Prace naukowe realizowane w Zakładzie Statystyki:

  • Wyznaczanie czynników rokowniczych u chorych z chorobami układu krążenia z wykorzystaniem analizy gradacyjnej, drzew klasyfikacyjnych i sieci bayesowskich. (lata 2012 - 2013)
  • Analiza struktury i właściwości spektroskopowych molekuł oraz modelowanie szeregów czasowych w analizie danych epidemiologicznych i biomedycznych. (lata 2015 - 2016)
  • Metody statystycznej analizy danych w ocenie częstości i nasilenia zmian anatomicznych w obrębie kręgosłupa oraz kończyn dolnych, a także jakości życia, u pacjentów z chorobami reumatycznymi oraz analiza struktury i własności spektroskopowych molekuł. (lata 2017 - 2018)
  • Analiza świadczeń leczniczych oraz umieralności wśród chorych z ostrym zawałem serca i udarem mózgu w województwie śląskim w latach 2009-2017, przewidywanie struktury geometrycznej i wybranych parametrów spektroskopowych molekuł modelowych oraz substancji wykazujących aktywność biologiczną (lata 2018-2019)