WF - Katedra Analizy Instrumentalnej - Zakład Statystyki
Kontakt

Dane kontaktowe

Ostrogórska 30, Sosnowiec

Sekretariat, tel.: 32 364 12 90

Tel.: 32 364 13 28
Dr hab. n. o zdr. inż. A. J. Owczarek @

Tel.: 32 364 13 32
Dr n. fiz. Elżbieta Chełmecka @

Tel.: 32 364 13 29
Mgr Ewa Jedrusik @

Tel.: 32 364 13 29
Mgr Piotr Choreza @

Tel.: 32 364 14 10
pracownia komputerowa

dr hab. n o zdr. inż. A. J. Owczarek

Kierownik Zakładu

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy dra n. techn. w zakresie elektroniki o specjalności cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych (Politechnika Śląska w Gliwicach), a w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). W latach 1999–2000 przebywał na stażu zawodowym w Danii (Sonderborg), gdzie zapoznał się z technikami przetwarzania sygnałów biomedycznych i telekomunikacyjnych oraz metodami projektowania i analizy analogowych układów elektronicznych. Od 2015 specjalista w dziedzinie epidemiologii. Zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania klasycznych i nieklasycznych metod analizy w przetwarzaniu danych i sygnałów biomedycznych, a w szczególności genetycznych aspektów schizofrenii paranoidalnej oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, epidemiologii i czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz jakości życia tych pacjentów, a także zaburzeń hormonalnych kobiet otyłych.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 138 pozycji, w tym 77 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych w czasopismach (z czego 49 z IF). Całkowity wskaźnik Impact Factor wynosi 111,801, a suma punktów MNiI: 1340. Łączna liczba cytowań wynosi 265, a indeks Hirscha 9.

 

Lista publikacji z IF

1. Jacek M. Łęski, Aleksander J. Owczarek.

A time-domain-constrained fuzzy clustering method and its application to signal analysis. Fuzzy Sets Syst.2005; Vol.155, Iss.2, p.165-190

2. Józefa Dąbek, Aleksander Owczarek, Zbigniew Gąsior, Rafał Ulczok, Mariusz Skowerski, Andrzej Kułach, Urszula Mazurek, Andrzej Bochenek.

Oligonucleotide microarray analysis of genes regulating apoptosis in chronically ischemic and postinfarction myocardium.

Biochem.Genet.2008; Vol.46, No.5-6, p.241-247.

3. Magdalena Cieślik, Anna Mertas, Anna Morawska-Chochół, Daniel Sabat, Rajmund Orlicki, Aleksander Owczarek, Wojciech Król, Tadeusz Cieślik.

The evaluation of possibilities of using PLGA Co-Polymer and its composities with carbon fibres on hydroxyapatite in the bone tissue regeneration process - in vitro and in vitro examinations.

Int.J.Mol.Sci.2009; Vol.10, p.3224-3234

4. Magdalena Babińska, Jerzy Chudek, Aleksander Owczarek, Fryderyk Prochaczek, Andrzej Więcek.

Poor awareness of chronic kidney disease in patients with acute coronary syndrome-challenge for cardiologists and nephrologists.

Nephrol.Dial.Transplant.2009; Vol.24, No.5, p.1697-1698

5. Agnieszka Witkowska, Janusz Gumprecht, Joanna Głogowska-Ligus, Grzegorz Wystrychowski, Aleksander Owczarek, Małgorzata Stachowicz, Alina Bocianowska, Ewa Nowakowska-Zajdel, Urszula Mazurek.

Expression profile of significant immortalization genes in colon cancer.

Int.J.Mol.Med.2010; Vol.25, No.3, p.321-329

6. Monika Paul-Samojedny, Małgorzata Kowalczyk, Renata Suchanek, Aleksander Owczarek, Anna Fila-Daniłow, Aleksandra Szczygieł, Jan Kowalski.

Functional polymorphism in the interleukin-6 and interleukin-10 genes in patients with paranoid schizophrenia - a case-control study.

J.Mol.Neurosci.2010; Vol.42, No.1, p.112-119

7. Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Aleksander Owczarek, Romuald Wojnicz, Robert Pudlo, Barbara Schmidt, Magdalena Fryś-Kubala, Karolina Klimaszewska, Marian Zembala, Lech Poloński.

Wpływ optymalnego leczenia farmakologicznego na jakość życia u chorych z przewlekłą skurczową niewydolnością serca w okresie 3 lat obserwacji.

Kardiochir.Torakochir.Pol.2010; T.7, nr 3, s.331-337

8. Urszula Mazurek, Aleksander Owczarek, Ewa Nowakowska-Zajdel, J. Wierzgoń, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń.

Statistical analysis of differential gene expression in colorectal cancer using clear-test. J.Biol.Regul.Homeost.Agents2011; Vol.25, No.2, p.279-283

9. Renata Suchanek, Aleksander Owczarek, Małgorzata Kowalczyk, Krzysztof Kucia, Jan Kowalski.

Association between C-281A and val66met functional polymorphisms of BDNF gene and risk of recurrent major depressive disorder in Polish population.

J.Mol.Neurosci.2011; Vol.43, No.3, p.524-530

10. Monika Paul-Samojedny, Aleksander Owczarek, Renata Suchanek, Małgorzata Kowalczyk, Anna Fila-Daniłow, Paulina Borkowska, Krzysztof Kucia, Jan Kowalski. Association study of interferon gamma (IFN-00~g) +874T/A gene polymorphism in patients with paranoid schizophrenia.

J.Mol.Neurosci.2011; Vol.43, No.3, p.309-315

11. Paulina Borkowska, Krzysztof Kucia, Szymon Rzeźniczek, Monika Paul-Samojedny, Małgorzata Kowalczyk, Aleksander Owczarek, Renata Suchanek, Tomasz Mędrala, Jan Kowalski.

Interleukin-1beta Promoter (-31T/C and -511C/T) Polymorphisms in Major Recurrent Depression.

J.Mol.Neurosci.2011; Vol.44, No.1, p.12-16

12. Aleksander Owczarek, Magdalena Babińska, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Jerzy Chudek. Chronic inflammation in patients with acute coronary syndrome and chronic kidney disease.
Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 4, s.388-393

13. Magdalena Babińska, Michał Holecki, Fryderyk Prochaczek, Aleksander Owczarek, Danuta Kokocińska, Jerzy Chudek, Andrzej Więcek.

Is plasma urotensin II concentration an indicator of myocardial damage in patients with acute coronary syndrome?

Arch.Med.Sci.2012; Vol.8, No.3, p.449-454

14. Jerzy Chudek, Piotr Kocełak, Damian Ziaja, Aleksander Owczarek, Krzysztof Ziaja. Compliance in pharmacotherapy in patients with chronic venous disorders.

Int.Angiol.2012; Vol.31, No.4, p.393-401

15. Renata Suchanek, Aleksander Owczarek, Jan Kowalski.

Association study between BDNF C-281A polymorphism and paranoid schizophrenia in Polish population.

J.Mol.Neurosci.2012; Vol.46, No.1, p.217-222

16. Przemysław J. Kotyla, Aleksander Owczarek, Jarosław Rakoczy, Maciej Lewicki, Eugene J. Kucharz, Paul Emery.

Infliximab treatment increases left ventricular ejection fraction in patients with rheumatoid arthritis : Assessment of heart function by echocardiography, endothelin 1, interleukin 6, and NT-pro brain natriuretic peptide.

 J.Rheumatol.2012; Vol.39, No.4, p.701-706

17. Katarzyna Wyskida, Edyta Jura-Szołtys, Mike Smertka, Aleksander Owczarek, Jerzy Chudek.

Factors that favor the occurrence of cough in patients treated with ramipril – A pharmacoepidemiological study.

Med.Sci.Monitor2012; Vol.18, No.9, p.PI21-PI28

18. Anna Fila-Daniłow, Krzysztof Kucia, Małgorzata Kowalczyk, Aleksander Owczarek, Monika Paul-Samojedny, Paulina Borkowska, Renata Suchanek, Jan Kowalski.

Association study of interleukin-4 polymorphisms with paranoid schizophrenia in the Polish population: a critical approach.

Mol.Biol.Rep.2012; Vol.39, No.8, p.7941-7947

19. Monika Zygmuntowicz, Aleksander Owczarek, Adam Elibol, Jerzy Chudek. Comorbidities and the quality of life in hypertensive patients.

Pol.Arch.Med.Wewn.2012; Vol.122, No.7-8, p.333-340

20. Monika Szymik, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Robert Partyka, Aleksander Owczarek, Beata Spinczyk, Jerzy Chudek, Lech Poloński.

Three-year survival of patients with chronic systolic heart failure due to hypertension : analysis of prognostic factors.

Pol.Arch.Med.Wewn.2012; Vol.122, No.11, p.543-550

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.833

21. Magdalena Cieślik, Anna Mertas, Zbigniew Jaegermann, Sławomir Michałowski, Aleksander Owczarek, Wojciech Król, Tadeusz Cieślik.

In vitro and in vivo determination of the biocompatibility of calcium carbonate (CaCO3) based synthetic material for skeletal tissue regeneration.

Pol.J.Environ.Stud.2012; Vol.21, No.6A, p.5-12

22. Paulina Borkowska, Krzysztof Kucia, Szymon Rzeźniczek, Monika Paul-Samojedny, Renata Suchanek, Aleksander Owczarek, Małgorzata Kowalczyk, Anna Fila-Daniłow, Jan Kowalski.

Interleukin-1B promoter (-31T/C and -511C/T) polymorphisms in paranoid schizophrenia. Psychiatr.Genet.2012; Vol.22, No.6, p.311

23.  Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Paweł Madej, M. Nylec, Aleksander Owczarek, Wojciech Szanecki, Piotr Skałba, Jerzy Chudek.

Circulating apelin level in relation to nutritional status in polycystic ovary syndrome and its association with metabolic and hormonal disturbances.

Clin.Endocrinol.2013; Vol.79, No.2, p.238-242

24. Jerzy Chudek, Piotr Kocełak, Damian Ziaja, Aleksander Owczarek, Krzysztof Ziaja.

The influence of Body Mass Index on chronic venous disorders therapy.

Int.Angiol.2013; Vol.32, No.5, p.471-478

25. Monika Zygmuntowicz, Aleksander Owczarek, Adam Elibol, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek.

Blood pressure for optimal health-related quality of life in hypertensive patients.  J.Hypertens.2013; Vol.31, No.4, p.830-839

26. Monika Paul-Samojedny, Aleksander Owczarek, Małgorzata Kowalczyk, Renata Suchanek, Marta Palacz, Krzysztof Kucia, Anna Fila-Daniłow, Paulina Borkowska, Jan Kowalski.

Association of interleukin 2 (IL-2), interleukin 6 (IL-6), and TNF-alpha (TNFα) gene polymorphisms with paranoid schizophrenia in a Polish population.

J.Neuropsychiatry Clin.Neurosci.2013; Vol.25, No.1, p.72-82

27. Renata Suchanek, Aleksander Owczarek, Monika Paul-Samojedny, Małgorzata Kowalczyk, Krzysztof Kucia, Jan Kowalski.

BDNF val66met polymorphism is associated with age at onset and intensity of symptoms of paranoid schizophrenia in a Polish population.

J.Neuropsychiatry Clin.Neurosci.2013; Vol.25, No.1, p.88-94

28. Mirosław Śnit, Radosław Gawlik, Beata Łącka-Gaździk, Roman Kuźniewicz, Marek Dwornicki, Aleksander Owczarek, Małgorzata Walaszczyk, Piotr Grabiec, Władysław Grzeszczak.

Substance P and intensity of pruritus in hemodialysis and peritoneal dialysis patients.  Med.Sci.Monitor 2013; Vol.19, p.723-732

29. Monika Paul-Samojedny, Renata Suchanek, Paulina Borkowska, Adam Pudełko, Aleksander Owczarek, Małgorzata Kowalczyk, Grzegorz Machnik, Anna Fila-Daniłow, Jan Kowalski.

Knockdown of AKT3 and PI3KCA suppresses cell viability and proliferation and induces the apoptosis of glioblastoma multiforme T98G cells.

Biomed Res.Int. 2014; Vol.2014, ID 768181, p.1-12

30. Tomasz Wikarek, Jerzy Chudek, Aleksander Owczarek, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz.

Effect of dietary macronutrients on postprandial incretin hormone release and satiety in obese and normal-weight women.

Br.J.Nutr.2014; Vol.111, No.2, p.236-246

31. Małgorzata Kowalczyk, Aleksander Owczarek, Renata Suchanek, Monika Paul-Samojedny, Anna Fila-Daniłow, Paulina Borkowska, Krzysztof Kucia, Jan Kowalski.

Heat shock protein 70 gene polymorphisms are associated with paranoid schizophrenia in the Polish population.

Cell Stress Chaperones2014; Vol.19, No.2, p.205-215

32. Bartłomiej Orlik, Paweł Madej, Aleksander Owczarek, Piotr Skałba, Jerzy Chudek, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz.

Plasma omentin and adiponectin levels as markers of adipose tissue dysfunction in normal weight and obese women with polycystic ovary syndrome.

Clin.Endocrinol.2014; Vol.81, No.4, p.529-535

33. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Monika Zygmuntowicz, Aleksander Owczarek, Adam Elibol, Jerzy Chudek.

The impact of overweight and obesity on health-related quality of life and blood pressure control in hypertensive patients.

J.Hypertens.2014; Vol.32, No.2, p.397-407

34. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Aleksander Owczarek, Maria Bożentowicz-Wikarek, Aniceta Brzozowska, Małgorzata Mossakowska, Tomasz Zdrojewski, Tomasz Grodzicki, Andrzej Więcek, Jerzy Chudek.

Relationship between circulating visfatin/NAMPT, nutritional status and insulin resistance in an elderly population - results from the PolSenior substudy.

Metabolism - Clin.Exp.2014; Vol.63, No.11, p.1409-1418

35. Jerzy Chudek, Piotr Kocełak, Aleksander Owczarek, Maria Bożentowicz-Wikarek, Małgorzata Mossakowska, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Andrzej Więcek.

Fibroblast growth factor 23 (FGF23) and early chronic kidney disease in the elderly.  Nephrol.Dial.Transplant.2014; Vol.29, No.9, p.1757-1763

36. Monika Bąk-Sosnowska, Beata Naworska, Aleksander Owczarek, Jerzy Chudek, Violetta Skrzypulec-Plinta, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz.

Coping with overweight strategies, self-esteem and body-esteem in the context of transactional analysis.

Psychiatr.Pol.2014; T.48, nr 3, s.477-487

37. Karolina Gołąbek, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Aleksander Owczarek, Piotr Cuber, Anna Ślemp-Migiel, Andrzej Wiczkowski.

Selected mechanisms of molecular resistance of Candida albicans to azole drugs.

Acta Biochim.Pol.2015; Vol.62, No.2, p.247-251

38. Agnieszka Witkowska, Joanna Żywiec, Agnieszka Strózik, Sylwia Górczyńska-Kosiorz, Wanda Trautsolt, Barbara Strzałka-Mrozik, Magdalena Kimsa, Aleksander Owczarek, Beata Stępień, Urszula Mazurek, Władysław Grzeszczak, Janusz Gumprecht.

Interleukin 2 as a potential cancer marker in patients after kidney transplantation.  Ann.Agric.Environ.Med.2015; Vol.22, No.2, p.320-324

39. Maria Bożentowicz-Wikarek, Piotr Kocełak, Aleksander Owczarek, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Małgorzata Mossakowska, Anna Skalska, Andrzej Więcek, Jerzy Chudek.

Plasma fibroblast growth factor 23 concentration and iron status. Does the relationship exist in the elderly population?

Clin.Biochem.2015; Vol.48, No.6, p.431-436

40. Piotr Kocełak, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Aleksander Owczarek, Maria Bożentowicz-Wikarek, Aniceta Brzozowska, Małgorzata Mossakowska, Anna Skalska, Andrzej Więcek, Jerzy Chudek.

Plasma visfatin/nicotinamide phosphoribosyltransferase (visfatin/NAMPT) concentration is not related to kidney function in elderly subjects.

Clin.Chem.Lab.Med.2015; Vol.53, No.5, p.793-799

41. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Paweł Madej, Aleksander Owczarek, Jerzy Chudek, Piotr Skałba.

Circulating anti-Müllerian hormone levels in relation to nutritional status and selected adipokines levels in polycystic ovary syndrome.

Clin.Endocrinol.2015; Vol.83, No.1, p.98-104

42. Michał Holecki, Jerzy Chudek, Aleksander Owczarek, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Maria Bożentowicz-Wikarek, Jan Duława, Małgorzata Mossakowska, Tomasz Zdrojewski, Anna Skalska, Andrzej Więcek.

Inflammation but not obesity or insulin resistance is associated with increased plasma fibroblast growth factor 23 concentration in the elderly.

Clin.Endocrinol.2015; Vol.82, No.6, p.900-909

43. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Paweł Madej, Michał Wdowczyk, Aleksander Owczarek, Jerzy Chudek.

Circulating FGF21 levels are related to nutritional status and metabolic but not hormonal disturbances in polycystic ovary syndrome.

Eur.J.Endocrinol.2015; Vol.172, No.2, p.173-179

44. Agnieszka Witkowska, Barbara Strzałka-Mrozik, Aleksander Owczarek, Joanna Gola, Urszula Mazurek, Władysław Grzeszczak, Janusz Gumprecht.

Downregulation of telomerase maintenance-related ACD expression in patients undergoing immunosuppresive therapy following kidney transplantation.

Exp.Ther.Med.2015, p.1-7

45. Barbara Pietrzyk, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Aleksander Owczarek, Tomasz Gabrylewicz, Agnieszka Almgren-Rachtan, Andrzej Prajsner, Jerzy Chudek.

Depressive symptoms in patients diagnosed with benign prostatic hyperplasia.  Int.Urol.Nephrol.2015; Vol.47, No.3, p.431-440

46. Przemysław Kotyla, Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, Aleksander Owczarek, Eugeniusz J. Kucharz.

Etanercept increases tumor necrosis factor-alpha level but not sfas level in patients with rheumatoid arthritis.

Isr.Med.Assoc.J.2015; Vol.17, No.1, p.14-18

47. Piotr Kocełak, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Aleksander Owczarek, Maria Bożentowicz-Wikarek, Aniceta Brzozowska, Małgorzata Mossakowska, Tomasz Zdrojewski, Tomasz Grodzicki, Andrzej Więcek, Jerzy Chudek.

Plasma visfatin/nicotinamide phosphoribosyltransferase levels in hypertensive elderly - results from the PolSenior substudy.

J.Am.Soc.Hypertens.2015; Vol.9, No.1, p.1-8

48. Piotr Kocełak, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Aleksander J. Owczarek, Wojciech Krupa, Patrycja Obirek, Maria Bożentowicz-Wikarek, Aniceta Brzozowska, Małgorzata Mossakowska, Tomasz Zdrojewski, Anna Skalska, Andrzej Więcek, Jerzy Chudek.

Plasma visfatin/nicotinamide phosphoribosyltransferase (visfatin/NAMPT) concentration in elderly subjects with metabolic syndrome.

Pol.Arch.Med.Wewn.2015; Vol.125, No.6, p.402-413

49. Jolanta Zalejska-Fiolka, Tomasz Wielkoszyński, Wojciech Rokicki, Natalia Dąbrowska, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Aleksandra Kasperczyk, Aleksander Owczarek, Urszula Błaszczyk, Sławomir Kasperczyk, Barbara Stawiarska-Pięta, Ewa Birkner, Andrzej Gamian.

The influence of α-lipoic acid and garlic administration on biomarkers of oxidative stress and inflammation in rabbits exposed to oxidized nutrition oils.

Biomed Res.Int.2015; Vol.2015, p.1-11