WF - Katedra Analizy Instrumentalnej - Zakład Statystyki
Kontakt

Dane kontaktowe

Ostrogórska 30, Sosnowiec

Sekretariat, tel.: 32 364 12 90

Tel.: 32 364 13 28
Dr hab. n. o zdr. inż. A. J. Owczarek @

Tel.: 32 364 13 32
Dr n. fiz. Elżbieta Chełmecka @

Tel.: 32 364 13 29
Mgr Ewa Jedrusik @

Tel.: 32 364 13 29
Mgr Piotr Choreza @

Tel.: 32 364 14 10
pracownia komputerowa

dr hab. n o zdr. inż. A. J. Owczarek

Kierownik Zakładu

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy dra n. techn. w zakresie elektroniki o specjalności cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych (Politechnika Śląska w Gliwicach), a w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). W latach 1999–2000 przebywał na stażu zawodowym w Danii (Sonderborg), gdzie zapoznał się z technikami przetwarzania sygnałów biomedycznych i telekomunikacyjnych oraz metodami projektowania i analizy analogowych układów elektronicznych. Obecnie realizuje specjalizację z epidemiologii w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania klasycznych i nieklasycznych metod analizy w przetwarzaniu danych i sygnałów biomedycznych, a w szczególności genetycznych aspektów schizofrenii paranoidalnej oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, epidemiologii i czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz jakości życia tych pacjentów, a także zaburzeń hormonalnych kobiet otyłych.

 

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 131 pozycje, w tym 71 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych w czasopismach (z czego 47 z IF). Całkowity wskaźnik Impact Factor wynosi 108,953, a suma punktów MNiI: 1253. Łączna liczba cytowań wynosi 215, a indeks Hirscha 9.

 

Wykaz 5 najważniejszych publikacji:

1. Łęski JM, Owczarek AJ. A time-domain-constrained fuzzy clustering method and its application to signal analysis. Fuzzy Sets Syst.2005; Vol.155, Iss.2, p.165-190.

2. Suchanek R, Owczarek A, Kowalczyk M, Kucia K, Kowalski J. Association between C-281A and val66met functional polymorphisms of BDNF gene and risk of recurrent major depressive disorder in Polish population. .Mol.Neurosci.2011; Vol.43, No.3, p.524-530.

3. Kotyla P, Owczarek A, Rakoczy J, Lewicki M, Kucharz EJ, Emery P. Infliximab treatment increases left ventricular ejection fraction in patients with rheumatoid arthritis : Assessment of heart function by echocardiography, endothelin 1, interleukin 6, and NT-pro brain natriuretic peptide. .Rheumatol.2012; Vol.39, No.4, p.701-706.

4. Wikarek T, Chudek J, Owczarek A, Olszanecka-Glinianowicz M. Effect of dietary macronutrients on postprandial incretin hormone release and satiety in obese and normal-weight women. Br.J.Nutr.2013, p.1-11.

5. Zygmuntowicz M, Owczarek A, Elibol A, Olszanecka-Glinianowicz M, Chudek J. Blood pressure for optimal health-related quality of life in hypertensive patients. J.Hypertens.2013; Vol.31, No.4, p.830-839.